Rabu, 03 Oktober 2012

Belajar Bahasa Thailand yuK!


1. Sawaddi Kab/Kha = Salam

Sawaddi Kab/Kha merupakan salam jika bertemu seseorang dan tidak bergantung pada waktu. Bisa berarti selamat pagi, siang,sore atau malam. Menurut saya sawaddi kab/kha, seperti Assalamualaikum wr.wb. Kab diucapkan laki2 dan Kha untuk perempuan.

2. Khob Khun Kab/Kha = Terima Kasih

3. Khun = Bapak/Ibu, digunakan untuk memanggil nama depan orang dengan sopan, seperi Pak     
    Suchai=Khun Suchai

4. Phi/Nong = Kakak/Adik

5. Sabai dii Mai = Apa kabar, arti harfiahnya sabai (senang) dii (bagus) mai (gak)?

6. Khotob kha/kab = permisi/maaf (excuse me)

7. Yin dii tii dai ruu jak = senang bertemu anda

8. Mai Ao = tidak mau

9. Arai = Apa? (Ada apa)

10. Thao Arai = Berapa (harga) –> untuk berbelanja

Sebutan B.Melayu            Sebutan B.Thai
Salam Sejahtera                Sawaddi
Selamat pagi                     Arun Sawad
Selamat Malam                 Ratri Sawad
Selamat Tinggal                 La korn
Selamat Jalan                    Kho hai chok dee

Apa khabar?                      Sabai di mai?
Khabar Baik                      Sabai di
Terima Kasih                      Khobkhun
(L) Terima Kasih                Khobkhun krab
(P) Terima Kasih                Khobkhun kah
Sila                                     Chean
(L) Sila                               Chean Krab
(P) Sila                               Chean Khah

Awak dari mana?                                       Khun ma chak nai
Awak tinggal di mana?                               Khun ju ti nai
Bolehkah awak cakap bahasa Thai ?          Khun phud phasa Thai dai mai

(L) Ya                   Krab
(P) Ya                   Khah
Tidak                     Mai
Tidak Boleh           Mai Dai
Boleh                     Dai
Pergi                      Peai
Mari                       Ma
Makan                   Kin
Minum                   Deum
Beri tahu                Bok
Tahu                      Roou
Tidak tahu             Mai roou
Tidak Pandai         Mai pen
Kedai                    Rarn
Jalan                      Thanon
Rumah                   Ban
Wang                    Ngen
Market                  Talat
Ini berapa              Ni thau rai
Itu berapa             Nan thau rai
Mahal                   Pheng
Murah                  Thook

Saya
(L) Saya                Phom
(P) saya                Chan
Cik, awak             Khun
Dia                        Khau
Di mana                Thi nai
Bila                       Mea rai
Siapa                    Khrai

WARNA                SEE (SI)
HITAM                  SI DAM
PUTIH                   SI KHAU
MERAH                 SI DENG
BIRU                      SI NAM NGERN
HIJAU                    SI KHEW
KUNING               SI LEANG


1 = neng ,
2 = song ,
3 = sam,
4 = si,
5 =ha,
6 =ho,
7 = ced,
8 = ped,
9 = kao,
10 =sib,
11 =sib ed,
12 = sib song,
13 =sib sam,
20 = yii sib,
21=yii sib ed,
22 = yii sib song,
30 =sam sib,
31 =sam sib ed,
32 =sam sib song,
100 =neung roi,
200 =song roi,
1000 =neng phan,
10.000 =neng meun, begitu seterusnya.1 komentar: